Katja Taimela

Taimela Katja e mail

Yhteystiedot

Katja Taimela
katja.taimela@eduskunta.fi
Puhelin 050 512 2629 ja 09 432 3154

Avustaja: Antti Kotti
antti.kotti@eduskunta.fi
Puhelin 0400 443 636

 

Tervetuloa sivuilleni!

 

Käy peremmälle ja löydät rautaisannoksen minusta, ajatuksistani ja tekemisistäni. Jos jokin asia jää epäselväksi tai haluat muuten ottaa yhteyttä, älä turhaan ujostele. 

 

Tilaa uutiskirje! Lähetän kerran kuukaudessa sähköpostilla kuulumisia eduskunnasta. Jos haluat mukaan kirjeen postituslistalle, laita siitä viestiä: antti.kotti@eduskunta.fi

 

Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Katja Taimelan /sd ym. näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 46/2016 vp:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä yksityisten lossien talouden ja saariston liikenneyhteyksien
saattamiseksi tarkoituksenmukaiselle tasolle,
millaisena hallitus näkee yksityislossien merkityksen ja tulevaisuuden valtion tukemana
liikennemuotona,
aikooko hallitus heikentää saariston asukkaiden liikenneyhteyksiä ja siirtää yksityisteiden
lauttapaikkojen kustannuksia kunnille ja
mitä hallitus on priorisoinut lossien ja lauttojen valtionavustuksen edelle kasvaneen budjettimomentin
käytössä?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Yksityistielain mukaista valtionavustusta voidaan myöntää yksityisteiden parantamishankkeisiin
ja erityiskohteiden, kuten lossien ylläpitoon. Valtionavustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista
ja myöntämisestä päättää ELY -keskus. Liikennevirasto päättää yksityisteiden valtionavustusmäärärahan
jaosta ELY -keskuksille ja vastaa ELY -keskuksien toiminnallisesta ohjauksesta.
Avustettavia lauttapaikkoja on 21 kpl ja niihin käytettävä tuki 80 % avustustasolla on hieman yli
2 miljoonaa euroa. Lossiyhteyden takana on yhteensä noin 110 pysyvää asutusta ja 986 lomaasutusta.
Lauttojen vuotuiset kustannukset ovat pääosin 100 000 ja 200 000 euron välillä ja vuotuinen
avustus onkin ollut noin 18 486 euroa/asutus ja 1 855 euroa/loma-asutus. Valtionavustukseen
oikeutettuja yksityisiä teitä on puolestaan noin 55 000 km. Yksityisteillä on tärkeä merkitys
elinkeinoelämän kuljetusten, erityisesti matkaketjujen toimivuuden sekä kustannustehokkaan
toiminnan kannalta.
Yksityisteiden valtionavustukset ovat vähentyneet viime vuosina merkittävästi. Kehyspäätöksen
2015–2018 ja vuoden 2016 talousarvioesityksen mukainen määrärahan taso oli 3 miljoona euroa.
Yleisen avustustason alhaisuudesta ja lauttapaikkoihin suunnattujen avustusmäärärahojen
suuruudesta johtuen yksityisteitä onkin viime vuosina voitu avustaa vain yksittäisissä tilanteissa
ja huomattava osa tiekuntien teiden parantamishankkeista on jäänyt ilman valtionavustusta.
Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 46/2016 vp
Alkuvuodesta Liikenneviraston ilmoittaman avustusprosentin laskun pääsyynä on ollut halu
varmistaa kustannustehokkuus ja koko yksityistieavustustoiminnan tarkoituksenmukaisen palvelutason
saavuttaminen vuosi vuodelta vähenevät määrärahat huomioiden. Nykyinen avustuskäytäntö
ei ole parhaalla mahdollisella tavalla kannustanut kustannussäästöihin, sillä tällä hetkellä
valtio ja kunnat vastaavat yhdessä käytännössä kaikista lauttojen käyttö- ja kunnossapitokustannuksista.
Ihannetilanteessa tiekunnilla olisi jonkinlainen kannuste kustannussäästöihin
niin käyttömaksujen kuin palvelutasonkin osalta. Lauttapaikkojen kustannusten siirtämistä kunnille
ei ole tavoiteltu.
Hallitusohjelman mukaisesta korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja vähentämiseksi suunnatusta
600 miljoonan euron lisäpanostuksesta kohdistetaankin 5 miljoonaa euroa yksityisten teiden
parantamisen valtionavustuksiin vuonna 2016. Lisäksi nimeämättömiin investointeihin varatusta
määrärahasta perusväylänpitoon vuosina 2017–2019 siirrettävästä 364 miljoonasta eurosta yksityisten
teiden parantamisen valtionavustuksiin kohdennetaan lisärahoitusta 10 miljoonaa euroa
vuodessa vuosina 2017–2019.
Liikennevirasto nostaa avustusprosentin entiselle tasolleen eli 80 prosenttiin. Tähän ratkaisuun
päädyttiin, kun asiaa harkittiin uudestaan korjausvelkakokonaisuudessa yksityistieavustuksiin
kohdentuvan rahoituksen lisääntyessä. Avustusmäärärahojen kasvaessa pystytään turvaamaan
niin yksityisteiden parantamishankkeisiin kohdistuvien valtionavustusten kuin erityiskohteisiinkin
kohdistuvan valtionavustuksen riittävä taso.
Yksityisten lauttojen valtionavustus ei siis tule vähenemään ja lautat saavat tänä vuonna saman
verran valtionavustusta kuin aikaisempinakin vuosina.
Helsingissä 9.3.2016
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner