Katja Taimela

 
SDP:n liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenet Katja Taimela,Suna KymäläinenjaSatu Taavitsainen pettyivät äänestystulokseen, kun eduskunta tänään äänesti luvuin 127-45 kansallisen kabotaasilainsäädännön purkamisesta. Kansanedustajat ovat pettyneitä, että hallitus lähti muuttamaan Suomen linjaa asiassa. Aikaisemmin Suomi ja Tanska olivat yhteisrintamassa asiassa puolustamassa kansallisia etujaan, viime viikolla EU:n komissio haastoi molemmat maat EU-tuomioistuimeen. Hallitus ulkoministeri Timo Soinin johdolla on perustellut linjamuutosta vahingonkorvausvaatimusten riskillä. Oppositio on läpi asian käsittelyn muistuttanut hallitusta vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimisestä mm. EU:n tuleva tieliikennepaketti tuonee muutoksia asiaan.
 
- Vahingonkorvausvastuu tulee kyseeseen vasta kolmen edellytyksen täyttyessä: rikotun oikeusnormin tarkoituksena on antaa oikeuksia yksityisille, rikkominen on riittävän ilmeistä tai yksityiselle aiheutunut vahinko on välittömässä syy-yhteydessä rikkomiseen. Kyseiset edellytykset eivät täyty, sillä Suomen kansallinen lainsäädäntö ei ole suorassa ristiriidassa EU-asetuksen kanssa, muistuttaa kansanedustaja Satu Taavitsainen.
 
Kannatettavan kabotaasiliikenteen epäselvä määrittely väliaikaisuudesta ja kuljetuksesta EU-lainsäädännössä kuitenkin muuttaa kilpailutilannetta Suomessa, nyt purettu kansallinen lainsäädäntö antoi valvontaan edes joitain selkeitä määritelmiä. Toisen EU-maan sisäisissä ajoissa tulee noudattaa kyseisen maan työehtosopimuksia ja maksaa kuljettajille vähintään samaa palkkaa. Tämän valvominen on viranomaisten mukaan käytännössä mahdotonta.
 
- Suomi olisi voinut Tanskan tavoin katsoa ensin EU-tuomioistuimen ratkaisun. Nyt hallituksen on pakko laittaa eri viranomaisten valvonnan resurssit kuntoon pikavauhtia sekä tehdä sääntöjen rikkojille Keski-Euroopan tyyliin purevat sanktiot, jotka ennaltaehkäisevät väärinkäytöksiä. Pelkkä käännytys rajalle ei enää riitä kiinni saataessa, toteaa kansanedustaja Suna Kymäläinen.
 
Kuljetusalan huolesta kertoo sekin, että yrittäjä-, työnantaja- ja palkansaajajärjestöt ovat yhteistyössä yrittäneet vaikuttaa asiaan. Kilpailluilla kuljetusmarkkinoilla kannattavuus on jo nyt haastavaa, vaikka ala työllistää 100 000 ihmistä ja tuo verotuloja Suomeen 2,7 miljardin euron edestä. Eduskunnan tänään tekemä päätös tulee antamaan matalamman kustannustason EU-maista tuleville rekoille epäreilun kilpailuedun kotimaisiin yrittäjiin nähden.
 
- Olisin toivonut että tieto riskeistä olisi kääntänyt hallituspuolueiden kansanedustajien päät ja olisi yhdessä huolehdittu kotimaisten pk-yrittäjien ja työntekijöiden tulevaisuudesta. Ala on tehnyt kovasti töitä tiedon lisäämiseksi, mutta nyt annetaan sen sijaan tilaisuus harmaalle taloudelle, päättää kansanedustaja Katja Taimela.