Katja Taimela

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n uutena toiminnanjohtajan aloittaa 2.5.2017 YTM Satu Taiveaho. Taiveaho siirtyy tehtävään Suomen perus- ja lähihoitajaliiton - SuPer ry:n järjestöpäällikön tehtävästä. Aiemmin Taiveaho on toiminut muun muassa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa sosiaalihuollon johtavana ylitarkastajana, Sininau-hasäätiön toimitusjohtajana ja kansanedustajana vuosina 2003–2011.

– Koen Suvannon toiminnanjohtajan tehtävän sydämeni asiaksi. Haluan olla edistämässä kaltoinkohdeltujen sekä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ikäihmisten asioita. Ikäihmisten kaltoinkohtelua tapahtuu valitettavasti eri tasoilla ja tahoilla yhteiskunnas-samme, minkä vuoksi tarvitaan Suvannon kaltaisia toimijoita nostamaan näitä asioita esiin sekä helpottamaan ja auttamaan niitä ikäihmisiä, jotka näitä tilanteita kohtaavat, sanoo Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n uusi toiminnanjohtaja Satu Taiveaho
‒ Satu Taiveahon positiivinen ja ihmisläheinen tapa kohdata ihmiset eri tilanteissa sopii jär-jestömme toiminta-ajatukseen mainiosti, iloitsee valinnasta Suvanto ry:n puheenjohtaja Katja Taimela. Saimme uudeksi toiminnanjohtajaksi ihmisen, joka tekee työtä sydämestään.

‒ Satu Taiveahon laaja-alainen ja vahva asiantunteva kokemus sosiaali- ja terveysalan jär-jestökentästä ja ikääntyneiden palveluista tukee hienosti Suvannon työtä väkivallattoman ja ihmisarvoisen vanhuuden puolesta, jatkaa toiminnanjohtajan tehtävät jättävä Leena Serpo-la-Kaivo-oja.

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on erityisasiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jo-ka tekee valtakunnallisesti työtä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastustamiseksi.

Suvanto ry ylläpitää auttavaa ja neuvovaa puhelinpalvelua, tarjoaa vertaistukea väkivaltaa kokeneille ikäihmisille sekä antaa asiantuntija-apua ikääntyneiden parissa työskenteleville eri alojen ammattilaisille, vapaaehtoisille ja opiskelijoille.