Katja Taimela

Kirjoitukset

Edellisellä vaalikaudella kehitettiin koulutusta ja varhaiskasvatusta sosialidemokraattisten opetusministerien johdolla. Taloustilanne oli haastava jo tuolloin ja koulutusleikkauksilta ei voitu välttyä. Samalla oli selvää, että lisäleikkauksiin koulutuksesta ei ollut enää varaa tällä vaalikaudella.

Kouluihin säädettiin koulujen työrauhapaketti. Tämä laki antoi rehtoreille ja opettajille lisäkeinoja työrauhan säilymiseen kouluissa. Myös koulujen yhteisöllisyyttä vahvistettiin lisäämällä oppilaiden osallisuutta ja osallistumista muun muassa koulujen järjestyssääntöjen ja opetussuunnitelmien laadintaan.

Nykyhallituksen politiikka on hyvin erilaista. Se on tehnyt koulutukseen massiiviset leikkaukset. Viime vaalikauden koulurauhapakettia ollaan purkamassa normien karsimisen nimissä. Nämä velvoitteet eivät ole kuitenkaan tarpeetonta byrokratiaa, vaan tukevat kouluympäristön ja koulujen ilmapiirin parantamista. Ne antavat työkaluja taistella koulukiusaamista vastaan.

Lue lisää...

Kunnallislehdessä 9.2.2016 Perttu Hemminki kyseli tasapuolisuuden perään VR:n alennuskampanjoissa. Minulta VR:n hallintoneuvoston jäsenenä toivottiin vaikuttamista asian korjaamiseksi.

Suuri osa junamatkoista tehdään niin, että Helsinki on joko matkan määränpää tai lähtöpaikka. Tarjoukset on perinteisesti kohdistettu sinne, missä liikkuu eniten matkustajia. Tämä on ymmärrettävää. On kuitenkin huomattava, että tarjouksia on ollut paljon myös muilla reiteillä.

VR on saanut paljon palautetta lippujen hinnoista ja asiakkaiden ääni on kuultu VR:ssä. Tämän seurauksena VR laskee hintoja pysyvästi koko maassa. Tämä tulee olemaan tasapuolista ja oikein kaikkia matkustajia kohtaan. Uusi hinnoittelu korjaa myös osaltaan alennuskampanjoiden tasapuolisuusongelman.

Lue lisää...

Valtiontalouden ankea tila on tiedossa. Kaikki jaamme huolen tulevaisuudesta. On aivan selvää, että tilanteen kääntäminen vaatii vaikeita päätöksiä. Ne olisi kuitenkin mahdollista tehdä oikeudenmukaisesti. Hallituksen politiikka kylvää eriarvoisuutta, eripuraisuutta ja epävarmuutta yhteiskuntaan ennenkuulumattomalla tavalla. Myös esitettyjen toimien vaikutukset kasvuun ja työllisyyteen ovat vähintäänkin kyseenalaisia.

Lue lisää...

Hallitus leikkaa eläkkeensaajien asumistukea, korottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja yli 20 prosentilla, leikkaa lääkekorvauksia ja matkakorvauksia. Näillä leikkauksilla alennetaan eläkkeensaajien ostovoimaa. Samaan aikaan alennetaan palkansaajien verotusta, mikä on hyvä asia. Poikkeuksellista on sen sijaan se, että vastaavia kevennyksiä ei tehdä eläkkeensaajien verotukseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana eläkkeensaajien ja palkansaajien verotuksen eroja on kyetty merkittävästi supistamaan. Nyt tästä verotuksen tasapuolisuudesta luovutaan.

Lue lisää...

Ismo Saari kirjoitti Suomen tarvitsevan yhteiskuntasopimusta (SSS 17.6.2015). Hän väittää, että työntekijät eivät osallistu taantuman maksamiseen ja että työajan pidennys entisellä palkalla alentaisi tuotantokustannuksia. Todellisuus suomalaisissa yrityksissä on toisenlainen. Loppujen lopuksi harvalla alalla tuottavuus voi millään muotoa parantua muutamalla lisätyötunnilla. Jos tuotteille ei ole kysyntää, ne eivät yksinkertaisesti mene kaupaksi. Samalla hallituksen leikkaukset pienituloisten toimeentuloon hyydyttävät kotimaista kysyntää.

Lue lisää...