Katja Taimela

Kirjoitukset

Tänään vietettävä lapsen oikeuksien päivä muistuttaa meitä tärkeästä asiasta. Lasten oikeuksien toteutuminen lähtee lasten kuulemisesta eri tavoin niin perheiden arjessa, lasten omia asioita koskevassa päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa yleisemminkin. On muistettava, että lapsia koskeva päätöksenteko vaikuttaa aina pitkälle tulevaisuuteen. Kaiken toiminta- ja työkyvyn perusta muodostuu lapsuus- ja nuoruusiässä.

Lue lisää...

Hyvinvointi tulee työstä

Työ ei ole entisensä. Sen merkitys ihmiselle ja sen tekeminen ovat muuttuneet. Monia perinteisiä työtehtäviä ei enää ole. Suomi on täynnä ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä töitä, mutta eivät syystä tai toisesta pääse tekemään niitä. Kasvava joukko on myös heitä, jotka eivät töitä haluaisi tehdä lainkaan.

Hyvinvointiyhteiskuntamme on kehittynyt aikojen saatossa jo niin pitkälle että on syntynyt perspektiiviharha siitä, että hyvinvointi olisi itsestäänselvyys. Näin ei ole. Hyvinvointi voi syntyä vain työstä. Tulopoliittinen ratkaisu osoitti, että vielä on halua tehdä asioita ja joustaa työllisyyden parantamiseksi. Tämä henki on saatava nyt konkretisoitua työpaikoiksi ruohonjuuritasolle.

Lue lisää...

Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamisen kannalta työmarkkinoiden joustaminen on nostettu tärkeimmäksi asiaksi. Liian usein joustoja vaaditaan kuitenkin ainoastaan työntekijöiltä. Elinkeinoelämän edustajilta ja työnantajilta tuntuu usein unohtuvan, että kotimaisten yritysten tärkein kilpailuvaltti on hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä.

Lue lisää...

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa tutkitaan parhaillaan lähiruoan vaikutuksia alueen talouteen. Tutkimus vahvistaa, että lähiruoan käyttämisellä on alueelle merkittäviä työllisyys- ja talousvaikutuksia. Lähiruoalla on vahva merkitys myös koko maan talouden kannalta.

Lähiruoan kysynnän lisääntymisen vauhti on yllättänyt niin tuottajat kuin lainsäätäjänkin. Nyt ollaankin tilanteessa, jossa kysyntään vastaamisessa on ongelmia. Lähiruoan suhteen vahvaa tilannetta ei ole varaa
jättää hyödyntämättä. Siksi elintarvikelainsäädännön ongelmia on kyettävä korjaamaan.

Lue lisää...

Heinäkuun alussa voimaan tuleva vanhuspalvelulaki muuttaa ikäihmisten
palvelujen tarjoamisen lähtökohtia. Lailla puututaan monin tavoin palvelun
laatuun ja saatavuuteen liittyviin epäkohtiin. Hoitohenkilöstön
alimitoitukselle tulee nollatoleranssi. Lakiin on myös ponnekkaasti kirjattu,
että kotiin saatavat palvelut ovat ensisijaisia.

Lue lisää...