Katja Taimela

Kirjoitukset

Nuorten syrjäytymisen estäminen edellyttää laajapohjaista yhteistyötä

Valtioneuvosto päätti torstaina myöntää Salon seudulle 4,7 miljoonaa euroa rakennemuutostukea. Se on enemmän kuin millekään muulle rakennemuutosalueelle. Tämä on osa sitä tukea, jonka valtio satsaa Salon Nokian irtisanomisten myötä heikkenevän työllisyystilanteen hoitoon. Pallo on nyt vahvasti kaupungilla, yrittäjillä ja kaikilla paikallisilla toimijoilla. Meidän on nyt yhteistyössä kyettävä kohdentamaan tuet ja lisäresurssit parhaalla mahdollisella tavalla, jotta niistä tuleva hyöty voidaan maksimoida alueen eduksi.

Lue lisää...

Nokia kertoi viime viikolla siirtävänsä laitteiden kokoonpanotoiminnan Aasiaan ja vähentävänsä sen myötä Salon tehtaalta noin tuhat työntekijää tämän vuoden loppuun mennessä. Nokian Salon tehtaan työntekijöistä 90 % on salolaisia. Näin irtisanomisten alueelliset vaikutukset keskittyvät pääosin Salon jo ennestään suurista talousvaikeuksista ja vaikeasta työttömyystilanteesta kärsivään kaupunkiin.

Lue lisää...

Nyt vietettävä mielenterveysviikko nostaa esiin elämän arvostamisen tärkeyden. Teema pohjautuu siihen tilastotietoon, että mielenterveysongelmista kärsivät kuolevat Suomessa aikaisemmin kuin muu väestö. Mielenterveysongelmista kärsivät miehet kuolevat peräti 20 vuotta, ja naisetkin kymmenen vuotta, keskimääräistä aikaisemmin.

 

Mielenterveysongelmat heikentävät myös elämänlaatua. Viime aikoina on tullut esille, että mielenterveyspotilailta on evätty oikeus joihinkin laina- ja vakuutuspalveluihin. Tämänkaltainen syrjintä on otettava vakavasti ja se on saatava loppumaan.

Lue lisää...

Kotimaisessa ruokakeskustelussa on viime aikoina ollut kaksi toisistaan täydellisesti eroavaa pohjavirettä. Toisaalta ruokaan suhtaudutaan rennommin kuin koskaan ja siitä tehdään viihdettä. Televisio on täynnä erilaisia kokkausohjelmia jo kyllästymiseenkin asti. Kevyempi suhtautuminen ruokaan näkyy myös siinä, että perheiden yhteiset ruokahetket alkavat olla harvinaista herkkua. Samalla kotiruoka vaihtuu helposti pika- tai valmisruokaan ja puolivalmisteiden käyttö lisääntyy.

Lue lisää...

Eduskunta käsittelee parhaillaan Jyrki Kataisen hallituksen ensimmäistä budjettia. Sen myötä tartutaan valtion velkaantumiseen sekä satsataan kasvuun ja työllisyyteen. Veropohjaa laajennetaan ja pienituloisten verotusta kevennetään. Tuloerojen kasvu taittuu laskuun hallituksen linjanvaihdoksen myötä ensi vuonna ja tarkasti suunnatuilla toimilla myös köyhyysastetta saadaan laskettua. Hallitus korottaa perusturvaa talouden hankalasta tilanteesta huolimatta sadalla eurolla ensi vuodelle. Asumiseen liittyviä kustannuksia ei ole lähdetty kasvattamaan toisin kuin edellisen hallituksen aikana.

Lue lisää...