Katja Taimela


katjan23

Yhteystiedot

Katja Taimela
katja.taimela@eduskunta.fi
Puhelin 050 512 2629 ja 09 432 3154

Avustaja: Antti Kotti
antti.kotti@eduskunta.fi
Puhelin 0400 443 636

Kalenteri

Ei tapahtumia

 

Tervetuloa sivuilleni!

 

Käy peremmälle ja löydät rautaisannoksen minusta, ajatuksistani ja tekemisistäni. Jos jokin asia jää epäselväksi tai haluat muuten ottaa yhteyttä, älä turhaan ujostele. 

 

Tilaa uutiskirje! Lähetän kerran kuukaudessa sähköpostilla kuulumisia eduskunnasta. Jos haluat mukaan kirjeen postituslistalle, laita siitä viestiä: antti.kotti@eduskunta.fi

 

 

Kansanedustaja ja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Katja Taimela iloitsee siitä, että maa- ja metsätalousvaliokunnan enemmistö päätyi puoltamaan Salon seudun vahvaa toivetta metsästyksen sallimisesta perustettavassa Teijon kansallispuistossa. Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto valmistui tänään keskiviikkona. Valiokunta oli yhtä jäsentä lukuun ottamatta yksimielinen, ainoastaan vihreiden edustajalle ei metsästyksen salliminen kansallispuiston alueella sopinut.

 

Teijon kansallispuiston perustamishankkeelle on ollut tunnusomaista lainvalmistelun joustavuus. Alueen ihmiset ovat saaneet toiveensa huomioiduksi poikkeuksellisen hyvin. Nyt tehtävillä yleislaista poikkeavilla säädöksillä saavutetaan kiistattomia hyötyjä luontoarvoista tinkimättä.

- Valiokunta huomioi, että Teijon alueella on harjoitettu metsästystä jo pitkään, eikä sillä saatujen selvitysten mukaan ole ollut kielteisiä vaikutuksia eläinkantojen tilaan. Myöskään metsästyksen sovittamiselle alueen muiden virkistyskäyttömuotojen kanssa ei nähty ongelmia, Taimela kertoo

Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää ympäristövaliokunnalle lakiesityksen tarkistamista niin, että hirven ja valkohäntäpeuran metsästys voisi jatkua nykyisenkaltaisena.

- Perinteisen metsästyskulttuurin jatkuminen koettiin valiokunnassa tärkeäksi. Valiokunnassa nähtiin myös, että liikennevahinkojen välttämiseksi valkohäntäpeuran ja hirven säännöllistä metsästystä tulee jatkaa, Taimela toteaa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta korosti myös virkistyskalastuksen merkitystä Teijon alueen vetovoimatekijänä.

- Vaikka kirjolohi onkin luonnonsuojelulain näkökulmasta vieraslaji, ei sen istutuksesta ole käytännössä lisääntymisvaaraa, koska kaikki istutettavat lohet ovat naaraita. Siksi virkistyskalastuksen rajoituksiin ei kirjolohen osalta ole perusteita, Taimela korostaa.

Eduskunta käsittelee lakiesitystä Teijon kansallispuistosta ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta. Kansallispuistolaki tulee eduskunnan hyväksyttäväksi vielä tämän syksyn aikana.