Katja Taimela


katjan23

Yhteystiedot

Katja Taimela
katja.taimela@eduskunta.fi
Puhelin 050 512 2629 ja 09 432 3154

Avustaja: Antti Kotti
antti.kotti@eduskunta.fi
Puhelin 0400 443 636

Kalenteri

Ei tapahtumia

 

Tervetuloa sivuilleni!

 

Käy peremmälle ja löydät rautaisannoksen minusta, ajatuksistani ja tekemisistäni. Jos jokin asia jää epäselväksi tai haluat muuten ottaa yhteyttä, älä turhaan ujostele. 

 

Tilaa uutiskirje! Lähetän kerran kuukaudessa sähköpostilla kuulumisia eduskunnasta. Jos haluat mukaan kirjeen postituslistalle, laita siitä viestiä: antti.kotti@eduskunta.fi

 

Huom! Kaikki tilaisuudet ja tapaamiset on peruttu toistaiseksi koronaviruksen vuoksi.

 

Jätin tällä viikolla hallitukselle kaksi kirjallista kysymystä. Ensimmäinen koskee ikäihimsten turvattomuutta ja toinen elatusmaksujen laiminlyöntiä.

 

Ikäihmisten kaltoinkohtelu

 

Vuonna 2016 poliisin tietoon tuli yli 16 000 ikääntyneisiin kohdistuvaa tutkintaan johtanutta omaisuusrikosta. Samaan aikaan on tärkeää huomata, että merkittävä osa kaikista ikääntyneisiin kohdistuvista omaisuusrikoksista jää piilorikollisuudeksi.
Seuraavan viidentoista vuoden aikana yli 80-vuotiaiden määrä tulee kolminkertaistumaan. Ikääntymiseen usein liittyvät sairaudet sekä riippuvaisuus toisten avusta lisäävät riskiä joutua taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. Iäkkään henkilön lähipiirin ongelmat ja palveluiden teknologisoituminen lisäävät myös ikääntyneiden henkilöiden haavoittuvuutta joutua taloudellisen rikoksen uhriksi.
Suomessa elää omaistensa luona joukko vanhuksia, joiden huolenpito ja perustarpeista huolehtiminen laiminlyödään esimerkiksi omaisen alkoholiongelman vuoksi. He ovat yksi kaikkein huonoimmassa asemassa olevista vanhusryhmistä. Tämänkaltainen kaltoinkohtelu ja jopa väkivalta, joka tapahtuu kotona neljän seinän sisällä, on vaikeasti tunnistettavissa ja nähtävissä. Tämän vuoksi siihen on erityisen vaikea päästä puuttumaan.
Tärkeintä on tietysti kaikin keinoin ennaltaehkäistä näitä ongelmia ja puuttua mm. syrjäytymiseen ajoissa. Olennaista olisi myös kehittää keinoja, joilla ammattihenkilöt voisivat tunnistaa näitä tilanteita ja päästä puuttumaan ongelmatapauksiin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy ikäihmisten turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantamiseksi ja
mihin muihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kaltoin kohdeltujen vanhusten aseman tunnistamiseksi ja parantamiseksi?

 

Elatusmaksujen laiminlyönti

 

Vanhempien erotilanteessa lapsen toinen vanhempi maksaa elatusmaksua täyttääkseen lapsen lakisääteisen elatusvelvollisuuden tai osan siitä. Elatusmaksun perusteena on ajatus vanhempien vastuusta vastata lapsensa elatuksesta kykyjensä mukaan. Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa sovitaan vanhempien tekemällä ja lasten valvojan vahvistamalla sopimuksella tai jossain tapauksissa myös tuomioistuimen tuomiolla, jos vanhemmat eivät avioeron yhteydessä pääse sopuun maksuista.

Mikäli toinen vanhemmista ei maksa tai ei ole kykenevä maksamaan elatusmaksua, on lapsella oikeus saada Kelan maksamaa elatustukea. Elatustuen määrä peritään maksun laiminlyöneiltä vanhemmilta takaisin. Elatustukia on jäänyt maksamatta viime vuonna arviolta jopa yli 90 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen elatusmaksurästien laajuudesta vuosittain,
pitääkö hallitus tätä merkittävänä epäkohtana ja
onko hallituksella aikomuksena tehostaa elatusmaksujen perintää sekä mahdollisesti sanktioida maksujen laiminlyöntejä?