Katja Taimela

Lapsiperheet ovat nousseet loppukesän aikana julkisen keskustelun yhdeksi kärkiteemaksi. Monet miettivät, miten lapsiperheiden arkea voitaisiin helpottaa. SDP:n kärkiteema perhepolitiikassa on mahdollistaa laadukas varhaiskasvatus kaikille. Sillä pystytään vähentämään koulutuksen ja köyhyyden periytymistä, parantamaan oppimisen edellytyksiä, sekä vaikuttamaan myönteisesti jopa jatko-opintoihin ja näin parantamaan työllisyyttä ja kaventamaan tuloeroja.
Sipilän hallitus esitti viime vuonna päivähoitomaksujen nostamista, mutta opposition, kansalaisten ja järjestöjen määrätietoinen työ tuotti tulosta, ja hallitus päätyi korotusten sijaan laskemaan päivähoitomaksuja. Valitettavasti hallituksen muu politiikka varhaiskasvatuksen osalta, kuten subjektiivisen päivähoito-oikeuden romuttaminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen, on ollut lyhytaikaista ja haitallista.
SDP on asettanut tavoitteekseen maksuttoman varhaiskasvatuksen jo puoluekokouksessaan vuonna 2008. Tätä tavoitetta on pidetty vahvasti esillä ja mahdollisia askelia sen toteuttamiseen on haettu aktiivisesti. Eduskuntaryhmän elokuisessa kesäkokouksessa linjasimme SDP:n askelmerkkejä varhaiskasvatuksen kehittämiseen: maksujen alentaminen erityisesti pieni ja keskituloisilla, 0-maksuluokan alarajan nostaminen, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta luopuminen, ryhmäkokojen pienentäminen, varhaiskasvatusalan koulutuksen lisääminen ja maksuttoman varhaiskasvatuksen turvaaminen kaikille pidemmällä aikavälillä. Näiden tavoitteiden eteen SDP on sitoutunut tekemään töitä.
Meillä Salossa on nyt tuhannen taalan paikka toimia edelläkävijänä ja napata maksuttomasta varhaiskasvatuksesta merkittävä vetovoimatekijä kaupungillemme. Käytännössä linjaus voisi olla alkuun vaikkapa viikoittainen 15 tunnin maksuton varhaiskasvatusjakso. Uudistus voitaisiin myös ottaa käyttöön asteittain ikäryhmä kerrallaan.
Hallituksen budjettiesitykseen sisältyy laaja kokeilu vuosina 2018–2019 viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Kokeiluun on varattu viiden miljoonan euron valtionrahoitus. Salon kannattaisikin aktiivisesti hakeutua tämän tervetulleen kokeilun piiriin. On selvää, että seutumme tulee jatkossa kilpailemaan asukkaista niin pääkaupunkiseudun, Turun seudun kuin Lohjankin kanssa. Menestyminen tässä vaatii valttikortteja. Selkeästi ja konkreettisesti lapsiperheystävällinen Salo voisi olla monen perheen valinta.