Katja Taimela

Yhteiskunnan teknologisen kehityksen vauhti on näinä päivinä huimaa. Tuo kehitys pohjaa monilta osin digitalisaatioon, joka mahdollistaa uudenlaisen yritystoiminnan ja uusia tapoja toimia. Tavalliselle kansalaiselle tämä näkyy usein siinä, että tutut palvelut siirtyvät verkkoon. Samalla henkilökohtaiset asiointimahdollisuudet heikkenevät ja palvelut karkaavat kauas.

Digitaalinen osattomuus tarkoittaa sitä, että henkilö ei pysty käyttämään niitä kaikkia digitaalisia palveluita, mitä yhteiskunnassa täysivaltaisena kansalaisena toimiminen nykyään edellyttää. Se voi tarkoittaa koulutuspalveluita, julkisia palveluita tai välttämättömiä yksityisiä palveluita, kuten verkkopankkia.

Pahimmillaan este käyttää digitaalisia palveluja voi muodostua hidasteeksi myös kasvokkain tapahtuvan palvelun varaamiselle ja saamiselle. Eriarvoistumisen tekijät voivat kasaantua tavalla, jossa ihmiset, jotka voisivat eniten hyötyä digitaalisten palvelujen käytöstä, jäävät niiden ulkopuolelle ja näin heidän pääsynsä tarvittavien palvelujen piiriin hidastuu tai estyy.

Vaikka digitalisaation ytimessä ovat palvelujen paraneminen ja niiden kustannustehokas järjestäminen, monessa mutkassa ihminen putoaa kelkasta ja palvelut tosiasiassa heikkenevät. Suomen aikuisväestössä arvioidaan olevan noin 600 000 henkilöä, joilla on riittämätön lukutaito ja/tai numerotaito ja peräti noin miljoonalla on vaikeuksia tietotekniikan taidoissa. Toinen haaste on laiteresurssien puute, joka voi seurata taloudellisista rajoitteista tai vaikka asumista tietoliikenteellisesti hankalassa paikassa.

Kaikilla ihmisillä digipalvelujen käyttämättömyys ei johdu heidän taidoistaan, halustaan tai uskalluksesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että palvelu on esteellinen eli sitä ei voi käyttää apuvälineillä, esimerkiksi näkövammaisten ruudunluku- tai suurennusohjelmalla tai pistenäytöllä. Toisaalta monesti myös palveluiden käytettävyydessä on toivomisen varaa. Siksi olisi arvokasta, jos esimerkiksi ikäihmiset otettaisiin mukaan digipalvelujen suunnitteluun.

Digitalisaation eteneminen on sinänsä hyvä ja kannatettava asia. Voidaan arvella, että kun nykyiset digimaailmassa kasvaneet nuoret polvet ovat eläkeiässä, he pärjäävät ikäihmisinäkin digitaalisten palvelujen maailmassa. Sitä ennen meidän on kuitenkin huolehdittava riittävästä tuesta ja riittävistä palveluista heille, joilla tekniikan kanssa on vaikeuksia.