Katja Taimela

SDP lupasi eduskuntavaaleissa kansalle muutoksen. Pääministeri Rinteen hallituksen hallitusohjelma lunastaa tuon lupauksen erinomaisella tavalla. Hallitusohjelma viitoittaa tietä parempaan tulevaisuuteen. Se rakentaa yhteiskuntaa, jossa yhä useampi ihminen voi hyvin. Lisäksi se tarjoaa toteuttamiskelpoisia ratkaisuja lähitulevaisuuden haasteisiin, kuten sote-uudistuksen läpiviemiseen.

Rinteen hallitus uskoo ihmiseen. Se purkaa työttömiä kurittaneen aktiivimallin ja panostaa vähävaraisten toimeentuloon. Hallituksen työllisyystavoite on kunnianhimoinen, mutta tässä ajassa ainut mahdollinen. Oppivelvollisuuden pidentämistavoitteen myötä haluamme taata kaikille nuorille mahdollisimman vahvan osaamispohjan, jolle voi rakentaa elämäänsä. Viime vaalikauden mittavien koulutusleikkausten jälkiä korjataan mm. palkkaamalla lisää opettajia.
Hallitus lähtee panostamaan osaamiseen, koulutukseen ja tutkimustoimintaan. Tässäkin suhteessa tapahtuu täyskäännös edellisen hallituksen linjauksiin. Nimenomaan tutkimustoiminta ja osaaminen rakentavat parhaiten huomispäivän hyvinvointia ja maan kilpailukykyä. Hallitusohjelma lähtee rakentamaan tulevaisuutta panostamalla hankkeisiin, joiden pohjalta Suomi jatkaa kasvun uralla. Erityisen tärkeitä ovat panostukset ilmastonmuutosta hillitseviin teknologiahankkeisiin. Suomesta on mahdollista tehdä edelläkävijä puhtaan teknologian kärkimaana kymmeniksi vuosiksi tästä eteenpäin.
Liikennepuolella on tärkeää, että väylien korjausvelkaa lähdetään parlamentaarisen valmistelun pohjalta lyhentämään. Liikenneyhteyksien merkitys kasvulle ja elinvoimalle on suuri. Siksi liikenneverkkoon panostaminen niin alempiasteisessa tieverkossa kuin suurien ratahankkeidenkin kohdalla on tärkeää.
Yhtenä yksittäisenä asiana täytyy kiittää hallitusohjelman kirjausta siitä, että hallitus lähtee korjaamaan edellisen hallituksen epäonnistunutta taksiuudistusta. Epäkohdat mm. hinnoittelussa, taksien saamisessa ja kelakyydeissä on saatava kuntoon viipymättä. Kelakyytien kohdalla kyse on hyvin useasti haavoittuvassa asemassa olevista ihmisryhmistä, joille taksi on ainut mahdollinen kulkumuoto, josta ollaan vahvasti riippuvaisia. Heidän kannaltaan vallitseva tilanne on kohtuuton.
Meillä on pitkästä aikaa hallitus, jolla on paitsi taloudelliset mahdollisuudet, myös tahtoa tulevaisuusinvestointeihin ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. Luotan vahvasti siihen, että Rinteen hallitus pystyy viemään näitä asioita merkittävällä tavalla eteenpäin. Aikaa lupausten lunastamiseen on neljä vuotta.
Kirjoitin aiemmin, että hallitus uskoo ihmiseen. Eduskunnan käsissä on se, uskovatko ihmiset meihin päättäjiin.