Katja Taimela

Kirjoitus Salon Seudun Sanomissa 18.2.2011

Simo Paassilta vaati kirjoituksessaan (SSS 18.2.2011) kansanedustajaehdokkailta kantaa eläkeindeksijärjestelmään. Kuvasin eläkeläisen toimeentulon haasteita jo edellisessä kirjoituksessani (SSS 10.2.2011). Tosiasia on, että pienten ja keskisuurten eläkkeiden ostovoima on laskenut.

Tämä kehitys on käännettävä nopeasti. Tarvitsemme kohennusta eläkeläisten tilanteeseen niin veropolitiikassa kuin sosiaalipuolellakin. Myös indeksijärjestelmää tulee parantaa. Uudistukset on kohdennettava tarkasti erityisesti pientä työeläkettä saaville.

Suomessa siirryttiin taitettuun indeksiin työeläkejärjestelmässä vuonna 1996. Käytännössä taitetun indeksin käyttäminen on johtanut siihen, että pientä työeläkettä saavat ovat pudonneet enenevässä määrin köyhyysrajan alapuolelle. Eläkkeensaajat ovatkin maamme suurin pienituloisten ryhmä.

On olennaista muistaa, että työeläke on jatkoa palkalle. Tätähän periaatetta käytetään, kun vastustetaan eläkekattoja. Mielestäni tämä sama periaate toimii myös hyvänä perusteena sille, että ansiotason kehitystä painotettaisiin myös indeksien kohdalla. Työeläkkeiden indeksikorotuksen tarkoituksena on turvata ostovoiman kehitys ja antaa eläkeläisille osuus yleisestä ansiotason noususta.

Siirtyminen indeksijärjestelmässä lähemmäs ns. puoliväli-indeksiä tulee aloittaa siirtymällä 70-30 –järjestelmään. On kuitenkin huomattava, että asiantuntijalaskelmien mukaan mainittu muutos lisäisi eläkkeiden ostovoimaa vain muutamalla eurolla kuukaudessa. Siksi on välttämätöntä, että myös muihin toimenpiteisiin ryhdytään.

Sosialidemokraatit ovat esittäneet tällä vaalikaudella mm. kansaneläkkeiden tasokorotuksia, eläkkeensaajien asumistuen parantamista, eläketulovähennyksen tulorajan nostamista, eläkkeensaajien hoitotuen kehittämistä sekä kaikkien pienituloisimpien tilannetta parantavaa kunnallisverotuksen perusvähennyksen nostamista 3 000 euroon. Maan hallitus ei ole näistä innostunut.

Kysymys on oikeudenmukaisuudesta. Ansiotason merkitystä verrattuna elinkustannuksien vaikutuksiin eläkkeiden määräytymisessä on pidemmällä aikajänteellä asteittain lisättävä. Jo lyhyemmällä aikavälillä on huolehdittava eläkeläisten toimeentulon riittävyydestä. Keinot on esitetty. Poliittisia päätöksiä odotetaan.