Katja Taimela

Kirjoitukset

Yhteiskunnan teknologisen kehityksen vauhti on näinä päivinä huimaa. Tuo kehitys pohjaa monilta osin digitalisaatioon, joka mahdollistaa uudenlaisen yritystoiminnan ja uusia tapoja toimia. Tavalliselle kansalaiselle tämä näkyy usein siinä, että tutut palvelut siirtyvät verkkoon. Samalla henkilökohtaiset asiointimahdollisuudet heikkenevät ja palvelut karkaavat kauas.

Digitaalinen osattomuus tarkoittaa sitä, että henkilö ei pysty käyttämään niitä kaikkia digitaalisia palveluita, mitä yhteiskunnassa täysivaltaisena kansalaisena toimiminen nykyään edellyttää. Se voi tarkoittaa koulutuspalveluita, julkisia palveluita tai välttämättömiä yksityisiä palveluita, kuten verkkopankkia.

Lue lisää...

Kulunut vaalikausi ja Sipilän hallituksen kurjistamispolitiikka on saanut oppositiopuolue SDP:n terästäytymään. Ihmisiltä on viety lyhyessä ajassa valtavasti oman elämän rakennuspuita ja uskoa parempaan tulevaisuuteen. Hallitukselta on nähty jättileikkaukset koulutukseen, hyökkäyksiä työntekijöiden oikeuksia vastaan, sekä leikkauksia kaikkein pienituloisimpien palveluihin ja toimeentuloon. Nämä toimet ovat laittaneet meidät SDP:ssä laatimaan poikkeuksellisen laajan työkalupakin, jolla korjaamme Suomen suunnan, jos saamme siihen valtakirjan vaaleissa.

Lue lisää...

Tapio Äyräväinen kirjoitti (SSS 7.10.2018), että hallitus olisi antanut esityksen puun polttamisen kieltämisestä takoissa ja kiukaissa. Yhteydenottojen määrästä päätellen Äyräväinen tavoitti selvästi yhden kansan syvien rivien herkistä kipupisteistä. Kirjoitus pelottelee kuitenkin asioilla, jotka eivät ole totta. Tällä kertaa Äyräväisen kynä tupruaa savua ilman tulta.

Huoli ei sinänsä ole uusi, vaan julkisuudessa on aika ajoin esiintynyt huolia aikeista kieltää puun pienpoltto lainsäädännöllä. Näin ei olla tekemässä. Sen sijaan puun pienpolton aiheuttamia terveyshaittoja on tarpeen vähentää. Ilmansaasteisiin menehtyy vuosittain ennenaikaisesti noin 2 000 suomalaista. Tämän haasteen suurin syyllinen ovat pienhiukkaset, joiden suurin lähde tällä hetkellä on puun pienpoltto. Pienpolton suhteellinen osuus tulee kasvamaan vuoteen 2030 mennessä, koska muiden päästölähteiden eli tieliikenteen, työkoneiden, teollisuuden ja energiantuotannon päästöt vähenevät lainsäädännön keinoin.

Lue lisää...

Asunnottomuuteen on yhteiskunnan rakenteisiin ja toisaalta erilaisia yksilökohtaisia syitä. Jokaisen asunnottoman tarina on omanlaisensa. Vaikka asunnottomuuteen on viime vuosina puututtu suhteellisen tehokkaillakin toimenpidekokonaisuuksilla, tilastot näyttävät edelleen karuilta: meillä on edelleen yli 7000 ihmistä asunnottomana. Vaikka asunnottomuus keskittyy voimakkaasti suuriin kaupunkeihin, on meillä asunnottomia yli sadassa kunnassa.

Lue lisää...

Kaikille koululaisille tarjottava maksuton ateria kuvaa hyvin koko hyvinvointivaltiomme ydintä. Se on aikanaan ollut kunnianhimoinen poliittinen tavoite, jonka eteen on tehty paljon työtä. Kun se on saatu voimaan, kaikki ovat pitäneet sitä kansallisena ylpeytenä. Hiljalleen vuosikymmenten saatossa siitä on tullut itsestäänselvyys, jonka arvostus ja hyödyntäminen ovat vaihtelevia. Onko tällä varjolla ajan hengen mukaisesti seuraava askel siinä, että kouluruoka leimataan yhteiskunnalle kalliiksi järjestelmäksi, ja aletaan esittämään sille erilaisia maksuja? Toivottavasti ei.

Lue lisää...