Katja Taimela

Kirjoitukset

Sipilän hallitus uudistaa työttömyysturvaa ns. aktiivimallilla. Totuttuun tapaan, kun tämä hallitus uudistaa, se tarkoittaa heikommassa asemassa oleville kylmää kyytiä. On kuvaavaa, että hallituksen esityksen perusteluissa aktiivimallin käyttöönoton arvioidaan kasvattavan toimeentulotukimenoja 10 miljoonalla eurolla.

Aktiivimalli perustuu siihen, että mikäli työtön ei täytä hallituksen määrittelemiä aktiivisuusehtoja, hänelle asetetaan yksi omavastuupäivä kuukaudessa seuraavan 3 kuukauden ajan. Omavastuu toteutetaan pienentämällä etuutta 4,65 prosenttia maksupäivää kohden. 

Lue lisää...

Suomen menestys perustuu korkeatasoiseen koulutukseen. Meille on rakennettu vuosikymmenten aikana vahva koulutusjärjestelmä, jonka erinomaisia tuloksia hämmästellään maailmalla. Hiljalleen koulutukseen on kuitenkin syntynyt uudistamistarpeita mm. työelämän kasvavien ja muuttuvien osaamisvaatimuksien, osaamistason laskun, motivaatiokadon, koulutuksellisen taso-arvon murentumisen, koulutustason heikentymisen ja resurssipulan myötä.

Nämä paineet on tunnistettu jo vuosia sitten. Nyt niiden pohjalta suunniteltu ammatillisen koulutuksen reformi on etenemässä. Laadukas toisen asteen koulutus takaa yrityksille niiden tärkeimmän kilpailuvaltin: osaavan työntekijän. Koulutus lisää tuottavuutta, ja se on paras vakuutus työmarkkinoiden riskejä vastaan. Samalla koulutus on tehokas keino vähentää eriarvoisuutta ja pitää kaikki mukana yhteiskunnassa.

Lue lisää...

Lapsiperheet ovat nousseet loppukesän aikana julkisen keskustelun yhdeksi kärkiteemaksi. Monet miettivät, miten lapsiperheiden arkea voitaisiin helpottaa. SDP:n kärkiteema perhepolitiikassa on mahdollistaa laadukas varhaiskasvatus kaikille. Sillä pystytään vähentämään koulutuksen ja köyhyyden periytymistä, parantamaan oppimisen edellytyksiä, sekä vaikuttamaan myönteisesti jopa jatko-opintoihin ja näin parantamaan työllisyyttä ja kaventamaan tuloeroja.

Lue lisää...

Kerta toisensa jälkeen olen herännyt ihmettelemään vuosittain näihin samoihin aikoihin samaa asiaa. Miten voi olla, että satavuotiaassa hyvinvointivaltiossa nimeltä Suomi on asunnottomuutta vielä vuonna 2017? Ongelmaan on tartuttu ja tilastojen valossa eteenpäin menty. Olemme määritelleet toimenpiteet, joilla asunnottomuuteen kyetään puuttumaan ja niiden toimeenpano on edennyt. Silti kehitys on tuskallisen hidasta.

Lue lisää...

Tänä kesänä on saatu lukea taas poikkeuksellisen paljon tilanteista, joissa ikäihmiset ovat joutuneet huijatuksi ja taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. On järkyttävää, että yli 65-vuotiaisiin kohdistuvat petosrikokset ovat lisääntyneet rajusti tämän vuosikymmenen alusta lähtien.

On kohtuutonta, että ikäihmisen heikkoa asemaa käytetään rikollisessa ja epäeettisessä mielessä hyväksi. Tätä ilmenee esimerkiksi erilaisena ”pakkomyyntinä”, kuten puhelinmyynnin epäeettisinä muotoina tai tarpeettomien tuotteiden tai palveluiden myyntinä, kuten turhat kotiremontit ja tarpeettomat vakuutukset. Ikääntyneitä on huijattu mm. sijoitustoimintaan liittyen, heiltä on viety salasanoja sekä pankkitunnuksia urkkimalla, he ovat joutuneet ryöstön kohteeksi mm. ”valepoliisien” tai katuryöstäjien taholta.

Lue lisää...