Katja Taimela

Kirjoitukset

Suomalainen liikennejärjestelmä on rakennettu vastaamaan pitkien etäisyyksien haasteeseen ja ihmisten arjen tarpeisiin. Tämä lähtökohta ei ole muuttumassa. Melkeinpä kaikki muu sen sijaan on liikennepolitiikassamme suuressa murroksessa. Merkittävimmät uudistustarpeet kohdistuvat tieverkkoon, ammattiautoiluun, julkiseen liikenteeseen ja henkilöautoiluun. Valtavien muutospaineiden takana ovat taloudelliset syyt, liikkumisen tarpeiden muutokset, teknologinen kehitys ja ympäristötavoitteet.

Lue lisää...

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta sai viime viikolla päätökseen poikkeuksellisen vaativan lakipaketin käsittelyn, kun se hyväksyi mietinnön alun perin liikennekaarena tunnetusta lakipaketista. Vaikeusastetta lisäsi se, että paketti oli osin keskeneräinen. Kokonaisuus oli niin valtava, että sen käsittely ja korjaaminen toteuttamiskelpoiseksi oli erityisen hankalaa. Tärkeimpänä asiakokonaisuutena paketista nousivat taksiliikenteen uudistukset.

Lue lisää...

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen aikeet muuttaa saariston yhteysalusliikenne maksulliseksi tuli shokkina saariston asukkaille. Hankkeen taustalla on liikenneministeri Anne Bernerin härkäpäisesti ajama ideologinen ajatus siitä, että julkinen liikenne korvataan markkinaehtoisella liikenteellä. Tätä ajatusta runnotaan eteenpäin laput silmillä huomioimatta sitä, minkälaisia vaikutuksia muutoksilla on ihmisten arkeen.

Lue lisää...

Useat hallituspuolueiden edustajat ja kansalaiset ovat kritisoineet voimakkaasti satelliittipaikannukseen perustuvaa valvontaa, kun liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toi joulun aikaan uudelleen julkisuuteen ehdotuksensa väyläverkon yhtiöittämisestä. Monet ovat aivan perustellusti huolissaan yksityisyydensuojasta ja pakkovalvonnasta.

Lue lisää...

Hallituksen tuore esitys liikennekaareksi on taksialan kannalta helpotus. Alkuperäinen liikennekaariesitys sisälsi alalle monia vakavia sudenkuoppia, jotka on nyt onnistuttu välttämään, vaikka taksitoimintaa vapautetaankin ennenkuulumattomalla tavalla. Tässä yhteydessä on lausuttava hallitukselle vilpitön kiitos siitä, että esitystä maltettiin kehittää, eikä alkuperäistä esitystä painettu väkisin läpi niin kuin monta kertaa tällä vaalikaudella.

Liikennekaaren perusidea digitalisaation ja avoimien rajapintojen hyödyntämisestä sisältää suuria mahdollisuuksia Suomelle. Parhaimmillaan se mahdollistaa liikennepalvelujen fiksumman ja tehokkaamman järjestämisen. Tämä hyödyttää ihmisiä joustavampien ja parempien liikennepalvelujen muodossa.

Lue lisää...