Katja Taimela

Kirjoitukset

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee parasta aikaa hallituksen esitystä tavaramarkkinalain muuttamiseksi. Muutoksella poistettaisiin Suomen kansallinen kabotaasilainsäädäntö ja viitattaisiin vain EU-direktiiviin. Hallitus toimii näin peläten mahdollista kannetta EU-tuomioistuimeen.

Kuljetusala pelkää kabotaasiliikenteen vapauttamisen synnyttävän Suomeen kahdet kuljetusmarkkinat. Kun ulkomaalaisilta yrityksiltä ei saada vahvistettuja palkka- tai muita työsopimustietoja, viranomaiset eivät voi asianmukaisella valvonnalla varmistaa, että ulkomaisille kuljettajille maksettaisiin sama palkka kuin suomalaisille. Näin ollen ulkomaiset toimijat pelaavat eri säännöillä kuin kotimaiset, mikä johtaa siihen, etteivät suomalaiset yritykset voi pärjätä kilpailussa. 

Lue lisää...

Salon kaupunki tutkii jälleen ravitsemispalveluiden tuottamistapaa. Edellinen selvitys on tehty vajaat kolme vuotta sitten. Syynä ovat tälläkin kertaa säästöt, joiden lisäksi kaupunki toivoo pääsevänsä keskuskeittiön korjausinvestoinnista kuin koira veräjästä, mikäli palvelut ulkoistetaan. En usko tähän.

Kun verrataan omaa ja ulkoisesti tuotettua palvelua, on lähdettävä liikkeelle samasta lähtöruudusta. Vertailussa tulee käyttää samaa ruokalistaa kaikkien toimijoiden kohdalla, sillä ruuan laatu ja määrä tulee olla sama kaikilla toimijoilla. Lisäksi palvelutason keittiöissä tulisi olla kaikilta osin sama kuin tällä hetkellä kaupungissa on. Mikäli vertaillaan keskenään erilaisia tilanteita, vääristyy lopputulos auttamatta. Lisäksi on otettava huomioon kuntiin joka tapauksessa jäävät kustannukset esimerkiksi osto-osaamisen säilyttämisestä, mahdollisista sisäisistä laskuista jne.

Lue lisää...

Sipilän hallitus on ottanut yhdeksi kärkihankkeekseen normien purkamisen. Tämä tulee näyttelemään suurta osaa liikennepolitiikassa. Tähän mennessä merkittävin saavutus tällä saralla on parkkikiekon ulkonäön määrittelystä luopuminen. Kevään aikana on valmistumassa nk. liikennekaariuudistuksen 1. vaihe, jossa on tarkoitus tarkastella henkilö- ja tavarankuljetuslainsäädäntöä uudelleen.

Lainsäädännön kehittäminen ja byrokratian purkaminen ovat kannatettavia tavoitteita. Silti on todettava, että muutamat asian ympäriltä kuullut lausunnot herättävät huolta. Joukkoliikenteen kustannusten alentamiseksi on suunnitelmissa purkaa valvontaa ja lisätä markkinaehtoisuutta. Äärimmilleen ajateltuna tämä vie pohjan joukkoliikenteen kehittämiseltä julkisin voimin ja jättää kasvavan maksajan roolin ilman todellisia vaikutusmahdollisuuksia.

Lue lisää...

Eduskunnan kevätkausi on alkanut pääosin maltillisesti, vaikka suuret paineet kuplivat pinnan alla. Turvapaikanhakijatilanne haastaa meidät vielä pitkään ja sote-uudistus testaa hallituksen koossapysymisen vielä toden teolla. Samalla seuraamme tarkasti mitä työmarkkinoilla tapahtuu. Yhteiskuntasopimusneuvottelut vaativat monia kierroksia ennen kuin maan hallitus salli niille ilmapiirin, joka mahdollistaa ratkaisun syntymisen.

Poliittista asetelmaa on jo vuosia määrätietoisesti väännetty muotoon, jossa työttömät ja pienipalkkaiset ajetaan toisiaan vasten. Elinkeinoelämä ja yrittäjät ovat vahvasti sitä mieltä, että uutta kasvua ja uusia työpaikkoja ei saada aikaan ilman työehtojen merkittäviä heikennyksiä.

Lue lisää...

Edellisellä vaalikaudella kehitettiin koulutusta ja varhaiskasvatusta sosialidemokraattisten opetusministerien johdolla. Taloustilanne oli haastava jo tuolloin ja koulutusleikkauksilta ei voitu välttyä. Samalla oli selvää, että lisäleikkauksiin koulutuksesta ei ollut enää varaa tällä vaalikaudella.

Kouluihin säädettiin koulujen työrauhapaketti. Tämä laki antoi rehtoreille ja opettajille lisäkeinoja työrauhan säilymiseen kouluissa. Myös koulujen yhteisöllisyyttä vahvistettiin lisäämällä oppilaiden osallisuutta ja osallistumista muun muassa koulujen järjestyssääntöjen ja opetussuunnitelmien laadintaan.

Nykyhallituksen politiikka on hyvin erilaista. Se on tehnyt koulutukseen massiiviset leikkaukset. Viime vaalikauden koulurauhapakettia ollaan purkamassa normien karsimisen nimissä. Nämä velvoitteet eivät ole kuitenkaan tarpeetonta byrokratiaa, vaan tukevat kouluympäristön ja koulujen ilmapiirin parantamista. Ne antavat työkaluja taistella koulukiusaamista vastaan.

Lue lisää...