Katja Taimela

Kirjoitukset

Pääkirjoitus (SSS pääkirjoitus 7.4.) kiteytti hyvin tämänhetkisen työttömyystilanteen ison kuvan. Pitkittyvät työttömyysjaksot tuovat mukanaan monia ongelmia, joiden myötä uudelleentyöllistyminen hankaloituu. Pääkirjoitus päätyy siihen, että ainakaan työttömyysturvan leikkauksilla ei työttömyyden ongelma ratkea. Tämä on oikea johtopäätös.

Lue lisää...

Kiitos Tuomo Huotarille erinomaisesta kirjoituksesta koskien maataloustukien järkevää kohdentamista (MT Lukijalta 23.3.).

SDP:n maatalouspoliittinen linja lähtee samasta ajatuksesta: tuet täytyy kohdentaa tiloille, jotka tuottavat tulosta sekä investoivat tilaan ja sen jatkuvuuteen.

EU:n maatalousuudistuksessa yksi keskeinen lähtökohta oli byrokratian vähentäminen. Valitettavasti sen suhteen uudistus jäi puolitiehen.

Nyt on kyettävä kansallisesti purkamaan paisunutta byrokratiaa, joka muun muassa heikentää nuorten halukkuutta ryhtyä alalle.

Lue lisää...

Minulla oli viime viikolla mahdollisuus tutustua rantaradan liikennöintiin junan ohjaamosta käsin Helsingistä Turkuun ja takaisin. Matkan varrella rantaradan kipukohdat tulivat selviksi. Samalla tunnin junan tarve kirkastui minulle entisestään. Tunnin junan nopeus voisi olla nykyisen kaluston puolesta 200 km/h, nyt maksiminopeus on 160 km/h ja sitäkin ajetaan rantaradalla erittäin lyhyitä pätkiä. Kaluston uusimisen myötä uudella radalla nopeus voisi olla jopa 300 km/h.

Lue lisää...

Jukka Leinonen (TS 28.3) on oikeassa siinä, että yrittäjyys on SDP:n vaaliteema. SDP:n mielestä yrittäjät ansaitsevat paremman sosiaaliturvan sekä helpotuksia arvonlisäverotukseen. Myös turhaa byrokratiaa on karsittava. Harmaan talouden kitkeminen on yrittäjän etu.

Viime vaaleissa perinteiset yrittäjäpuolueet Keskusta ja Kokoomus ajoivat kuin käärmettä piippuun pienyrittäjille haitallisia korotuksia arvonlisäverokantoihin. SDP vastusti ainoana puolueena näitä pienyrittäjille haitallisia verokantoja.

Lue lisää...

Yksinäisyys on noussut julkisuuteen ja poliittiseen keskusteluun voimakkaasti viime aikoina. Yksinäisyys ilmentyy erilaisissa muodoissa ja se on viime kädessä hyvin yksilöllinen kokemus. Suomen 2,6 miljoonasta asuntokunnasta yli miljoona on yksinasuvia. Yli 65-vuotiaista yksin asuu peräti 70 prosenttia.

 

Erään tutkimuksen mukaan yksinäisyys on yhtä suuri terveysriski kuin tupakointi ja kolme kertaa vaarallisempaa kuin ylipaino. Tämän seikan ymmärtämisen myötä yksinäisyys on tunnustettu yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi syyskuussa raportin, johon on koottu ensimmäistä kertaa Suomessa yksin asuvien elinoloja, terveyttä ja elintapoja, sosiaalisia suhteita ja elämänlaatua ja palvelujen käyttöä koskevaa tietoa. Onkin tärkeää, että seuraavaa hallitusohjelmaa koottaessa, tämä tutkimustieto huomioidaan ja sen myötä lähdetään aktiivisesti toimenpiteisiin yksin asuvien aseman parantamiseksi.

Lue lisää...