Katja Taimela

Kirjoitukset

Maa- ja metsätalousministeriön toimia on kritisoitu viime päivinä vahvasti asiantuntija-arvioiden sivuuttamisesta päätöksiä linjattaessa. Ministeriön toimintatavat eivät kaikilta osin vaikutakaan olevan oikein tätä päivää. Jotta päätöksenteko olisi kestävällä pohjalla, on lähdettävä siitä, että se pohjautuu tieteelliseen tietoon, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Myös tieteellisiä arviointimenetelmiä täytyy kehittää niin, että ne voidaan jatkossa paremmin hyväksyä esimerkiksi kalakantojen määrittelyn perustaksi.

Lue lisää...

Laurin koulun oppilaat ovat opiskelleet väliaikaisissa tiloissa Astrum-keskuksessa viime keväästä lähtien. Pohdittaessa eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseen on nyt selvitettävä kaikkien mallien hyvät ja huonot puolet.
 
Laurin koulun 350 oppilaan hajasijoittaminen on yksi vaihtoehto muiden joukossa. Siinä on kieltämättä omat ongelmansa, mutta niin on kaikissa muissakin harkinnassa olevissa ratkaisumalleissa. Oppilaiden sijoittaminen Armfeltin ja Moision kouluihin ei onnistu täysin kivutta. Molempiin kouluihin tarvittaisiin mm. uusia opetustiloja.

Lue lisää...

Sisäasiainministeriön viime vuoden marraskuussa julkistaman kyselytutkimuksen mukaan nuoret suhtautuvat välinpitämättömästi harmaaseen talouteen ja joka neljäs 15 -34-vuotias voisi harkita työskentelyä pimeästi. Todellisuudessa määrä saattaa olla jopa suurempi. Yhtä moni nuori oli sitä mieltä, etteivät harmaan talouden vaikutukset kosketa heitä tai heidän elämäänsä ylipäätään.

Lue lisää...

Salmon is an important fish for the Finns. Its health effects form a key part of a balanced diet. The vast majority of fresh salmon currently comes from Norway. In Finland, 70 %of the fish consumed is imported from abroad. The share of salmon within the Finnish professional fishery catch is minor; the salmon catch in 2010 was only 0.2%. Thus, the commercial value of the salmon catch accounted for about 3% of the total fishery.

Lue lisää...

Vuosittain noin 4 000 nuorta jää peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa. Lisäksi 25 % keskeyttää ammatillisen koulutuksen ja noin 10 % lukion. Tämä johtaa siihen, että jokaisesta ikäluokasta 15 % jää vaille toisen asteen tutkintoa. Vuoden alusta voimaan tulleen nuorisotakuun tavoitteena on estää hyvissä ajoin nuoren ajautuminen pois työelämä- tai opiskelumahdollisuuksien piiristä.

Lue lisää...