Katja Taimela

Kirjoitukset

Vuosittain noin 4 000 nuorta jää peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa. Lisäksi 25 % keskeyttää ammatillisen koulutuksen ja noin 10 % lukion. Tämä johtaa siihen, että jokaisesta ikäluokasta 15 % jää vaille toisen asteen tutkintoa. Vuoden alusta voimaan tulleen nuorisotakuun tavoitteena on estää hyvissä ajoin nuoren ajautuminen pois työelämä- tai opiskelumahdollisuuksien piiristä.

Lue lisää...

Työurien pidentäminen ja kotimaisten yritysten kilpailukyvyn turvaaminen ovat toisiinsa vahvassa yhteydessä olevia tärkeitä tavoitteita. Niiden merkityksen allekirjoittavat kaikki puolueet.

Lue lisää...

Talouden haasteet näkyvät paikallisesti meillä Salossa ja laajemmin koko valtakunnassa. Edessä on lukuisia hankalia päätöksiä. Niitä tehtäessä on muistettava, että jokainen säästö vaikuttaa kokonaisuuteen. Tämä on entistä tärkeämpää muistaa aikana, jolloin päätöksenteko on yhä lyhytjännitteisempää ja päätöksiä määrittää miltei pelkästään raha. Samalla tehokkuusajattelu on tuntunut korvanneen kestävän yhteiskunnan rakentamisen ja yhteisvastuu vaikuttaa jääneen omien etujen ajamisen jalkoihin.

Lue lisää...

Ruoka on viime vuosina ottanut paikan puhuttuna ja tärkeänä aiheena. Erilaiset terveelliset ruokavaliot kiinnostavat mediassa ja televisio täyttyy ruoanlaitosta joka ilta, miltei ähkyyn asti. Lähiruoka on nousemassa keskeiseksi kuntavaaliteemaksi. 

Lue lisää...

Nuorten syrjäytymisen estäminen edellyttää laajapohjaista yhteistyötä

Valtioneuvosto päätti torstaina myöntää Salon seudulle 4,7 miljoonaa euroa rakennemuutostukea. Se on enemmän kuin millekään muulle rakennemuutosalueelle. Tämä on osa sitä tukea, jonka valtio satsaa Salon Nokian irtisanomisten myötä heikkenevän työllisyystilanteen hoitoon. Pallo on nyt vahvasti kaupungilla, yrittäjillä ja kaikilla paikallisilla toimijoilla. Meidän on nyt yhteistyössä kyettävä kohdentamaan tuet ja lisäresurssit parhaalla mahdollisella tavalla, jotta niistä tuleva hyöty voidaan maksimoida alueen eduksi.

Lue lisää...