Puuttuminen sosiaalietuuksien indeksikorotuksiin, lapsilisiin ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan sekä asiakasmaksujen korottaminen tarkoittavat toimeentulon heikkenemistä heikommassa asemassa oleville. Siksi niitä on miltei mahdotonta hyväksyä.